Doelstelling

Het is onze doelstelling om het sociaal verkeer tussen gelijkgestemden te stimuleren en zakelijke en maatschappelijke interesses bij elkaar te brengen. Daarnaast organiseert de Club diverse activiteiten om in de culturele belangstelling van haar leden te voorzien. Dat gebeurt altijd ongedwongen, voor zowel de leden onderling, als ook in het contact met gasten.

De Club hecht aan goede omgangsvormen met respect voor elkaar en oog voor elkaars privacy. De sfeer is ongedwongen, vertrouwd en warm, maar ook hier geldt een aantal huisregels.

Algemeen

Ieder lid wordt geacht de huisregels van de Koninklijke IGC te kennen en na te leven.

Het hoort bij onze mores om met anderen kennis te maken en een gesprek aan te knopen, er blijft nooit iemand alleen in de bar of Clubzaal staan Houd rekening met anderen en wees niet te rumoerig Het uitwisselen van visitekaartjes gebeurt discreet Medewerkers worden altijd met respect bejegend Praktische aanwijzingen van medewerkers worden altijd opgevolgd; Bij Club- Tafelactiviteiten is geen tafelindeling; leden en hun gasten gaan met anderen aan tafel en dus worden er nooit tafels of zitplaatsen 'gereserveerd'.

De huisregels gelden niet voor gasten in verhuurde zalen. Een gast die toegang heeft tot een verhuurde zaal, heeft zonder introductie van een IGC-lid, géén toegang tot het ledengedeelte (Clubzaal, eetzaal, bar).

Kledingvoorschrift

Bij een bezoek aan de Club geldt een dresscode. Informeer uw introducé(e)s over deze dresscode, zodat ongemakkelijke situaties worden voorkomen:

Na 17.00 uur van maandag tot en met donderdag: Tenue de Ville.
Voor heren: een pak of combinatie van een jasje met een nette, geklede broek met bijpassend hemd en (vlinder)das, sokken en schoenen. Men houdt binnen de Club altijd het jasje aan.
Voor dames: nette representatieve kleding, mantelpakje (deux-pièces of rok/colbert), broekpak, robe-manteau, geklede jurk (mouwtjes over de schouder) met panty of kousen, elegante laarzen of schoenen.
Tot 17.00 uur en op de vrijdag: Smart casual, netjes gekleed.
Voor dames én heren is een geklede jeans toegestaan. Voor heren zijn een das en jasje niet verplicht; een geklede trui met hemd is toegestaan.
Te allen tijde zijn níet toegestaan: sneakers, grof gebreide truien, korte of driekwartbroeken, te korte rokjes, polo- of T-shirts, spaghetti bandjes, sport- of andere vrijetijdskleding, trainingspakken, sneakers, grove laarzen, sandalen, slippers, zwemkleding, leggings of andere kleding van vergelijkbare aard.

Tafels

De Club wordt mede gevormd door een groot aantal themagerichte bijeenkomsten, vormgegeven en georganiseerd door zogeheten Tafels, die met een eigen-gekozen frequentie bijeenkomen. De Club kent meer dan 35 van dergelijke Tafels en deze zijn de belangrijkste bindende factor in het Clubleven, naast de overige Clubactiviteiten.
Het staat Tafels vrij om wel/geen introductie bij door hen georganiseerde evenementen toe te staan.

Introductie

Een introductie geeft, behoudens uitzonderingen, recht op toegang tot de algemene ruimten: Clubzaal, bar, eetzaal en ruimten op de tweede verdieping, waar de bijeenkomsten plaatsvinden. Voor evenementen wordt het introductiebeleid steeds specifiek aangegeven. Kandidaat-leden mogen nog niet introduceren.

Een lid mag per dag maximaal tien personen tegelijk introduceren, tenzij anders vermeld. Elke introducé mag niet meer dan drie maal per kalenderjaar in de Club geïntroduceerd worden, dus wanneer iemand in een kalenderjaar reeds drie keer is geïntroduceerd, kan de betreffende persoon in dat jaar niet nog eens worden meegenomen (door welk lid dan ook). Het lid is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar introducé(e)s, waaronder ook het opvolgen van de huisregels, waaronder de kledingvoorschriften en eventueel financiële verplichtingen. Zonder aanwezigheid van een lid, of bij het niet nakomen van de huisregels, kan een introducé de toegang tot de Club worden ontzegd. Hij of zij kan dan gedurende één jaar niet meer worden geïntroduceerd. Het bestuur is te allen tijden bevoegd de toegang van introducees te beperken of te weigeren.

Publiciteit & Privacy

Beeld en geluidsopnamen:
Noch leden, noch hun introducés mogen geluids- en/of beeldopnames in de Clubruimten maken, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
Leden en gasten wordt gevraagd uiterst terughoudend te zijn met het plaatsen van mededelingen en stellingen in relatie tot de Koninklijke IGC of de binnen de Club gevoerde discussies en/of gehouden lezingen op social media (bijvoorbeeld Twitter en Facebook). Het combineren van die mededelingen met foto's waarop andere leden en/of sprekers te zien zijn, alsmede het citeren van uitspraken van (één van) beiden wordt niet gewaardeerd.

Gebruik logo:
Op het logo en de naam van de Koninklijke IGC is merk- en auteursrecht van toepassing. Voor gebruik van het logo voor intern verenigingsgebruik, hebben leden automatisch toestemming, mits het logo niet wordt aangepast en het gebruik de goede naam van de vereniging en haar leden niet aantast. Voor gebruik van het logo in externe uitingen, is schriftelijke, voorafgaande toestemming van het bestuur/directie vereist. Gebruik hiervan voor publicatiedoeleinden, of daaraan verwante communicatie bestemd voor derden (op social media) is niet toegestaan.

'Chatham House Rule'

Om de vertrouwelijkheid van gesprekken binnen de club, en de openheid van (gast)-sprekers te kunnen garanderen, is op gesprekken de 'Chatham House Rule' van toepassing: Een deelnemer aan een bijeenkomst of gesprek binnen de IGC is vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar nóch de identiteit nóch de connectie van de spreker(s), nóch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit geldt ook voor vermelding in social media.

Pers / publiciteit / nieuwe media

Met het oog op het respecteren van elkaars privacy (leden en gasten) en zeker ook die van onze sprekers, heeft (schrijvende) pers geen toegang tot de Club, tenzij bij hoge uitzondering, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur.

Gebruik van mobiele apparatuur

Het gebruik van computers, laptops en tablets is alleen toegestaan in de bar en Clubzaal tot 17.00 uur, zonder andere gasten te storen. In de hal is het toegestaan om te telefoneren, in de andere ruimten niet. Gelieve de telefoon in de overige Clubruimtlokaliteiten uit of op 'stil' te zetten. U mag gebruik maken van smartphones voor het maken van afspraken en het laten zien van foto's, mits u daarmee anderen niet stoort.

Toegang tot de Club

Leden kunnen met hun persoonlijke lidmaatschapspas de Club binnen gaan.
Introducés melden zich altijd bij de receptie en worden bij voorkeur door het introducerend lid ingeschreven in het introductieboek. Indien een introducé op eigen rekening wil bestellen, kan men per pin bij de receptie de maaltijd voldoen en de drankjes bij de bar betalen.

Garderobe

(Over)jassen, hoeden, petten, (attaché) koffers, boodschappentassen, rugzakken en paraplu's kunnen bij de receptie worden afgegeven.

Roken

Roken, waaronder ook wordt verstaan alternatieve vormen daarvan, zoals bijvoorbeeld de e-sigaret, is niet toegestaan in de Clubruimtlokaliteiten, met uitzondering van het balkon.

Diner bij Tafel- of Clubevent

Indien u zich bij een Tafel- of Clubevenement voor het diner heeft aangemeld, ontvangt u na aanmelding bij de receptie een bewijs van betaling. Aan tafel wordt naar dit bewijs van betaling gevraagd. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor een eigen afmelding of 'no show', als voor die van een introducé.

Lidmaatschap, contributie, opzegging lidmaatschap en contributie gelden per kalenderjaar; aanmelden kan het hele jaar door.

Een opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november.
De lidmaatschapsfactuur dient uiterlijk voor 1 februari van het betreffende jaar te zijn voldaan.

Handhaving

Leden zorgen zelf voor de controle op het naleven van de huisregels. Indien u ziet dat een lid of introducé zich niet aan de huisregels houdt, kunt u het lid of de introducé daar op gepaste wijze op wijzen. U kunt ook de organisator van de bijeenkomst daarop wijzen (die vervolgens het lid of de introducé daar (wellevend) op kan wijzen), in beide gevallen zonder de gastvrijheid in het geding te laten komen.
Mocht hieraan geen gehoor gegeven worden, dan kan de uiteindelijke consequentie zijn, dat het lid/de introducé wordt verzocht de Club te verlaten.

Indien de orde van de sociëteit in het geding is, kunt u een lid van het bestuur, indien aanwezig, vragen handelend op te treden.

Klachten

Bij een klacht over eten, drinken of voorzieningen voor een evenement, is het personeel ter plaatse het eerste aanspreekpunt, zodat zij de klacht direct kunnen opvolgen.
Bij een klacht over gedrag of voorkomen van het personeel, kunt u dit melden bij de directeur of, in zijn afwezigheid, bij een ander lid van het managementteam.
Een klacht over de directeur of over de club, verzoeken wij u schriftelijk (per e-mail) te richten aan het bestuur.